Pancéřové hadičky

Pancéřové hadičky pro napojení vodovodních zařízení, jako jsou baterie v různých délkách a závitech.